Det är en tuff vecka för Amanda…

….som hon snart har bakom sig. Det har varit mycket assessment denna vecka och hög press har det varit. Men jag tror att hon kommer att klara det galant.

Nästa år blir det ytterligare lite tuffare, tror jag i alla fall. Att gå från Middle school till Senior school var ett enkelt skifte för Amanda av någon anledning, så vi får se hur det går att börja 10:an..

Igår fick vi mail av Mr Schoemer, head of EAL (English as additional language) att nu är Amandas engelska så bra så hon kan börja mainstream engelska klasser, dvs få samma undervisning som elever med engelska som modersmål. Jag tror att vi nu kan säga att hennes engelska är bättre än min 😮 .

Vi gör det på test första terminen. De kommer att följa upp och säkerställa att hon hänger med och utvecklas enligt plan. Känner mig helt trygg med Amanda på den skolan….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *