Skola i Tyskland

Idag bjöd grannen på en kopp kaffe. Vi har pratat en hel del i förbifarten men nu fick jag möjlighet att fråga om detta med hemmafru/arbete och fråga lite mer om hur den tyska skolan fungerar här. Grannen Kristine (tror hon stavar så) jobbar endast 6 timmar i veckan för, som jag har sagt tidigare, det är inte värt att jobba mer för henne. Hon har två barn på dagis och dagisavgiften här är tydligen kostsam. Hon har barnen kanske 10 timmar i veckan på dagis och hon betalar mer för ett barn (runt 10 timmar) jämfört med vad vi betalar för två barn (heltid) i Sverige. Hon förklarade som så att om hon skulle jobba 12 timmar i veckan så skulle det bara ge 100 € mer i plånboken, pga dagisavgift och sambeskattning här. Så då har de kommit fram till att det inte är värt att jobba mer. Har inte kommit fram till ifall det finns ett maxtak som man betalar, får återkomma till det.

Skolan är lite indelad. Alla barn går Grundschule och det är 1-4. Från 5:e klass väljer man om man vill gå Realschule, Mittelschule eller Gymnasium. Endast Gymnasium ger underlag för högre studier, men kräver otroligt mycket av elev och förälder. Förälder måste kunna stötta barnen i skolan. Min granne sa rakt av att hon inte kommer att kunna stötta sina barn i t ex matte ifall de väljer Gymnasium.

Mittelschule om jag inte har blandad ihop det hela är mer praktisk utbildning, typ målare, frisör, kassörska osv. Den här skolan ger inte rätt till högre utbildning, dvs du kommer inte att kunna studera vidare på universitet.

Realschule är något mitt emellan. Det ger inte rätt till högre studier direkt men du kan ta dig vidare till universitet men det tar längre tid. Här kan man komma in på lärlingsprogram osv och fortsätta sina studier senare.

Eftersom valet gör redan i 5:an så är det ju inte barnet/eleven som gör valet så det är upp till föräldern att avgöra. Själv hade Kristine gått Realschule och har lite högre studier. Hon berättar om hur stressade barn är i skolan här och vilken press de befinner sig under, så hon vill inte att hennes barn ska behöva utstå det. Om barnen sätts i Mittelschule så lär det, som hon säger, inte bo kvar i en storstad då de yrkena man kan få efter Mittelschule inte är så högt betalda och München är dyrt att bo i. Hennes äldsta ska börja 1:an till hösten och hon berättar att hon får avvakta och se vilka förutsättningar/anlag barnen har. Har de goda anlag för praktiska yrken, dvs är duktiga på att jobba med händerna så kanske hon väljer Mittelschule annars kan jag tänka mig att det blir Realschule för hennes barn.

Är det så att du har t ex 3 barn varav 2 redan går i Gymnasium så kan det vara så att den 3:e får avslag pga att man anser att familjen inte klarar av att stötta 3 barn i Gymnasium!!! Det är inte en rak väg att gå i skolan i Tyskland.

Den internationella skola våra barn går på är ju då ytterligare ett alternativ som kostar massor med pengar men som get rätt till högre studier. Majoriteten av alla familjer på skolan har arbetsgivare som betalar skolavgiften, så även vi 🙂 . Men det finns även lokala tyska familjer som har sina barn på skolan. Dessa får “köa” in i mån om plats, då skolan i grunden finns till för “internationella familjer”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *