Lyxhustru/hemmafru/arbetslös/arbetssökande

Jag vet faktiskt inte hur jag ska titulera mig nuförtiden.

Lyxhustru – en lyxhustru är en gift kvinna som inte arbetar vare sig i hemmet eller genom förvärvsarbete. Är jag absolut inte. Stämmer inte på mig.

Hemmafru – är en gift kvinna som regelbundet utför någon form av värdeskapande aktivitet i hemmet, istället för att förvärvsarbeta. (Att observera: hemmafruns medverkan till hushållets välstånd är jämförbar med det en förvärvsinkomsttagare bidrar med.) Japp, här känner igen mig, just nu i alla fall.

Arbetslös – är en person som saknar (betalt) arbete som vill förvärvsarbeta, men som inte kan finna något arbete. Saknar arbete men är inte redo att jobba just nu.

Arbetssökande – är en person som frivilligt eller ofrivilligt är helt eller delvis arbetslös och som söker arbete. Ja, frivilligt arbetslös kan man väl säga att jag blev när jag sa upp mig i samband med flytten.

Med andra ord kan jag titulera mig “arbetssökande hemmafru” 🙂

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *