Speed dating!

En gång per termin så har man samtal mellan lärare, förälder och elev (Parent, teacher, student Conference) om hur det går för barnen in skolan. Lite som kvartsamtal hemma, men här har man kortat ner det till 10 minuter….jo, det är svårt att hålla tiderna men det funkar.

Vi får under hela terminen se resultaten av prov som de gör under terminens gång så man har lite koll på hur det går och hur de graderar betyg osv, men idag var det dags för “speed dating” med lärarna 🙂 . Denna konferens arrangeras två kvällar, men även under en dag för att kunna tillfredsställa allas önskemål om tider. Tider sätter man upp i ett bokningssystem just för detta event och man vill ju inte ha för mycket luft mellan mötena 🙂 Allt är väl arrangerat, men det är absolut inget “privat” samtal som ni kan se på bilden nedan.

Trots detta upplägg så kan jag säga att man inte alls är intresserad av att höra vad som sägs om de andra eleverna. Det är 10 min fokus på vad läraren har att säga om en eget barn. De flesta lärarna sitter i denna “aula” vilken gör det enkelt att gå från ena läraren till den andra. Vissa lärare har sina egna klassrum som samtalsrum och då blir det lite lugnare. Vi hann idag med att träffa 8 lärare på 1 timme och 30 minuter, men då fick vi dela upp oss, dvs vi hade parallella möten för barnen så vi följde ett barn var. Snabbt och smidigt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *